Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021

Thứ năm - 01/07/2021 08:00
Thu hồi sổ hộ khẩu, không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mới; nhiều khoản trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng; thêm đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí… là những chính sách có hiệu lực từ 1/7/2021.

Không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mới

Theo Luật Cư trú, từ ngày 1/7/2021, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ đã cấp.

Các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và bị thu hồi sổ được Bộ Công an hướng dẫn tại Thông tư 55 (cũng có hiệu lực từ 01/7/2021) như sau: thủ tục đăng ký thường trú; thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; thủ tục tách hộ; thủ tục xóa đăng ký thường trú; thủ tục đăng ký tạm trú; thủ tục gia hạn tạm trú; thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Ngày 1/7/2021 cũng là thời điểm bắt đầu không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Theo đó, khi người dân đi làm thủ tục đăng ký thường trú sẽ không còn được cấp Sổ hộ khẩu, làm thủ tục đăng ký tạm trú sẽ không còn được cấp Sổ tạm trú. Đồng thời, khi các cuốn sổ này bị mất, bị hư hỏng, rách nát… cũng không còn được cấp lại. Mọi thông tin về cư trú của người dân sẽ được cập nhật và lưu tại Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Ngoài ra, đăng ký về thường trú, tạm trú cũng có thay đổi từ ngày 1/7/2021 với nhiều điều kiện “dễ thở” hơn so với trước đặc biệt tại các tỉnh, thành phố lớn.
 
20210701002
Không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mới.
 
Trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội tăng

Theo Nghị định 20, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng so với Nghị định 136/2013. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

Trong đó trẻ mồ côi dưới 04 tuổi; trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp 900.000 đồng/tháng, thay cho mức 675.000 đồng/tháng; người từ đủ 60 đến đủ 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 405.000 đồng/tháng; người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp 720.000 đồng/tháng thay cho mức 540.000 đồng/tháng; người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 405.000 đồng/tháng; trợ cấp mai táng người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tối thiểu là 18 triệu đồng, trước đây chỉ là 5,4 triệu đồng, với trường hợp gia đình tổ chức mai táng…
 
20210701003
Trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng gấp 3 lần mức chuẩn.
 
Trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng 3 lần mức chuẩn

Pháp lệnh ưu đãi về người có công có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh năm 2005 có nhiều điểm mới. Trong đó thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Pháp lệnh bổ sung mức trợ cấp hằng tháng cho đối tượng này, cụ thể là bằng 3 lần mức chuẩn (tức 4.872.000 đồng/tháng).

Nghị định 20 cũng quy định chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội. Có 6 hình thức hỗ trợ khẩn cấp, gồm: cấp lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước; trả chi phí điều trị người bị thương nặng; hỗ trợ chi phí mai táng; hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác; tạo việc làm, phát triển sản xuất.

Người đơn thân nghèo, người nhiễm HIV/AIDS… được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nghị định 20 của Chính phủ bổ sung một số trường hợp được cấp thẻ BHYT miễn phí, như: Người đơn thân nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc con từ 16 đến 22 tuổi nhưng đang ăn học; người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.
 
20210701004
Nhiều đối tượng được bổ sung cấp thẻ BHYT miễn phí.
 
Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng cũng được cấp BHYT miễn phí.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ cũng được hỗ trợ về BHYT…

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 2/7/2021.

Theo đó, phân loại rủi ro người nộp thuế là cá nhân có 3 mức độ sau: rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp.
 
20210701005
Cơ quan thuế áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.
 
Căn cứ vào danh sách người nộp thuế là cá nhân phân loại theo các mức rủi ro trên, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh); cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Bổ sung nhiều đối tượng được mua cổ phần khi cổ phần hóa DNNN

Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Theo đó, đối tượng mua cổ phần khi DNNN cổ phần hóa gồm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP là các tổ chức, cá nhân, gồm cả người lao động và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp cổ phần hóa; nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 126/2017;

Các đối tượng theo quy định tại Điều 42 Nghị định 126/2017, khoản 21 Điều 1 Nghị định 140/2020; tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định 126/2017 cũng được mua cổ phần khi cổ phần hóa.Thông tư quy định, tổ chức công đoàn ủy quyền cho người có thẩm quyền của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phần.
An Nhiên
Theo taichinhdoanhnghiep.net.vn
 
Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-7-2021-d22276.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây