Sự trái khoáy của Sở Nội vụ Hà Tĩnh trong việc tham mưu "lấp chỗ trống" tại Công ty Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh

Chủ nhật - 12/07/2020 22:07
Mặc dù UBND tỉnh giao cho HĐTV Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề xuất 1 PGĐ điều hành Công ty, tuy nhiên Sở Nội vụ lại họp các đơn vị khác và không có thành phần tham gia của Công ty
Chỉ đạo một đằng làm một nẻo

Như Pháp luật Plus đã thông tin tại bài viết: “Sở Nội vụ Hà Tĩnh liệu có vội vàng “lấp chỗ trống” tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh”, phản ánh những vi phạm xảy ra trong quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh). Trong đó phải kể đến vai trò tham mưu của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể dễ dàng nhận thấy với đặc thù nhiệm vụ được giao và thực tế kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiều năm qua của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm Công ty này đều được xếp loại doanh nghiệp loại A.

Cuối năm 2019, nhiều cán bộ, công nhân viên bất ngờ với chủ trương bầu Giám đốc điều hành Công ty khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Sự việc ồn ào bầu Giám đốc điều hành khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh được cho là tạm lắng xuống khi UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 6448/UBND-NC. Nội dung: “Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh không bị gián đoạn, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao Hội đồng thành viên Công ty phân công 1 lãnh đạo Công ty theo thẩm quyền để điều hành hoạt động Công ty trong thời gian làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc mới”.

Những tưởng rằng sau sự việc không thể bầu chức danh Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm về những việc mình tham mưu.

Tuy nhiên trái ngược lại điều này, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu ban hành nhiều văn bản trái ngược nhau gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành họp bàn và thống nhất nội dung: “Thống nhất tạm dừng làm quy trình giới thiệu, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty để xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công ty sẽ căn cứ thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định”.

Ngày 8/10/2019, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đề xuất phương án quy trình các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giám đốc công ty.

Đến ngày 9/10/2019, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 1436/SNV-XDCQ&TCBC. Nội dung nêu rõ: “Để kịp thời triển khai nội dung của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng thành viên Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phân công 1 Phó Giám đốc Công ty điều hành hoạt động Công ty trong thời gian làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc mới. Việc chỉ đạo điều hành quản lý Công ty thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tổ chức họp bàn. Đến ngày 17/10/2019, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 605/BC-TLNHT. Báo cáo về việc phân công lãnh đạo điều hành Công ty.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thành viên, ngày 17/10/2019, Ban chấp hành Đảng bộ đã tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất phân công đồng chí Trịnh Xuân Cần - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành công ty.

Mặc cho ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Hội đồng thành viên Công ty phân công 1 lãnh đạo Công ty theo thẩm quyền để điều hành hoạt động. Mặt khác Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phân công ông Trịnh Xuân Cần sẽ là người điều hành Công ty.

Thế nhưng trái ngược với chỉ đạo này, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tại báo cáo với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức họp với Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp nhưng lại không cho Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tham dự.

Theo đó vào ngày 23/10/2019, "Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc để thống nhất nội dung tham mưu 1 Phó Giám đốc phụ trách và điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thế Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Hà Thị Việt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Bá Đức – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Trưởng phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp".

 
T20200071302 1jpg
Sở Nội vụ Hà Tĩnh.
 
Cũng tại báo cáo này ông Nguyễn Phi Quang – nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu đề xuất ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Giám đốc sẽ điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh với nhiều điều kiện, nguyên tắc mà trước đó chính Sở Nội vụ đã từng phủ nhận trong việc bầu Giám đốc. Đó chính là điều kiện “phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp".

Ngày 1/11/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 7327/UBND-NC1. Theo đó "UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Hội đồng thành viên Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phân công ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách toàn diện Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh từ ngày 1/11/2019 đến thời điểm kiện toàn Giám đốc mới".

Tham mưu mang tính cục bộ

Ngày 28/10/2019, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 1537/SNV-XDCQ&TCBC. V/v báo cáo công tác cán bộ tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Tại mục III - Tình hình triển khai văn bản số 140-TB/BCS ngày 18/10/2019 của Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh về phân công 1 Phó Giám đốc Công ty  Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Thực hiện văn bản số 140-TB/BCS ngày 18/10/2019 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong đó giao Sở Nội vụ “phối hợp với Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc phân công 1 Phó Giám đốc để điều hành hoạt động công ty".

Ngày 23/10/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc để thống nhất nội dung tham mưu giao 1 Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Tuy nhiên thành phần tham dự buổi làm việc này không có đại diện Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Thế nhưng trong báo cáo của mình Sở Nội vụ vẫn cho rằng: “Sở Nội vụ (chủ trì) và phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty để trao đổi thông tin các nội dung về việc chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ phân công Phó Giám đốc phụ trách và điều hành công ty từ tháng 11/2019.

Chưa dừng lại tại đó Sở Nội vụ Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện ý chí tham mưu cục bộ khi cho rằng: “Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở nòng cốt là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kè Gỗ... Chính vì vậy nên chọn cán bộ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Kẻ Gỗ”
.
 
T20200071302 2
Một góc Hồ Kẻ gỗ hiện tại.
 
Những tưởng rằng sau khi nhận ra những khuyết điểm của mình trong việc tham mưu bầu chức danh Giám đốc tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Sở Nội vụ Hà Tĩnh sẽ tham mưu tốt hơn trong việc cử 1 Phó Giám đốc phụ trách... nhưng thực tế thì trái ngược.

Để khách quan thông tin tới bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng TC – BC. Ông Hùng cho biết: “Khi dừng bổ nhiệm Giám đốc phải có 1 Phó phụ trách toàn diện. Phải có 1 người điều hành.

Xét tính chất ở vị trí điều hành toàn diện, xét yếu tố tiêu chuẩn, trình độ, cân nhắc chọn 1 người phải đảm đương điều hành được Công ty này
”.

Tại một diễn biến khác khi trao đổi với ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Ông Tâm cho biết: “Lúc đầu Công ty là phân công đồng chí Cần không phải tôi. Việc phân công lãnh đạo điều hành Công ty là cấp trên”.

Liên tiếp mắc những vi phạm trong công tác tham mưu của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh trong việc bổ nhiệm Giám đốc cũng như phân công Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Chưa dừng lại tại đây, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu giao điều hành Công ty khi đang là Giám đốc dự án Wb7.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Ngọc Huy

Theo phapluatplus.vn


Link gốc: https://www.https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/su-trai-khoay-cua-so-noi-vu-ha-tinh-trong-viec-tham-muu-lap-cho-trong-tai-cong-ty-thuy-loi-nam-ha-tinh-d129270.html?fbclid=IwAR3WNSgGiKo6fqVesiLfO29Z4DL8KuMR_-8oR7SafYhe77Uevub3wgC0cdU/kinh-te-cong-nghe/su-trai-khoay-cua-so-noi-vu-ha-tinh-trong-viec-tham-muu-lap-cho-trong-tai-cong-ty-thuy-loi-nam-ha-tinh-d129270.html?fbclid=IwAR3WNSgGiKo6fqVesiLfO29Z4DL8KuMR_-8oR7SafYhe77Uevub3wgC0cdU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thiết kế website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây